XXVIII. Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti 2023, Šamorín

Dátum konania:  streda, 4. október 2023 až piatok, 6. október 2023 Miesto konania:  X-Bionic Sphere, Šamorín

XLVIII. Lekárnické dni Milana Lehkého SFS 2023, Bratislava

Dátum konania:  štvrtok, 15. jún 2023 až piatok, 16. jún 2023 Miesto konania:  Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava alebo ONLINE

4th East Bohemia Stress Echocardiography 2023, On-Line

Dátum konania:  piatok, 29. september 2023 Miesto konania:  ONLINE

XXV. Pracovné stretnutie intervenčnej a invazívnej kardiológie (PSIIK) 2023, Valčianska Dolina

Dátum konania:  štvrtok, 8. jún 2023 až sobota, 10. jún 2023 Miesto konania:  Hotel Impozant, Valčianska Dolina

Centrum vedecko-technických informácií SR ponúka bezplatne full-textové zdroje

Centrum vedecko-technických informácií SR podporuje zdravotníctvo.

Cardio Update Europe 2023, Viedeň + Online

Dátum konania:  piatok, 30. jún 2023 až sobota, 1. júl 2023 Miesto konania:  Hotel Savoyen Austria Trend – Vienna, Austria