Voľby do výborov pracovných skupín SKS 2024

Vyhlásenie volieb do výborov pracovných skupín Slovenskej kardiologickej spoločnosti na obdobie október 2024 – október 2027

Voľby do výboru SKS 2024 - 2. kolo

Vyhlásenie 2. kola volieb do výboru a kontrolnej komisie Slovenskej kardiologickej spoločnosti na obdobie október 2024 – október 2027

Zápisnica z prvého kola volieb do výboru a kontrolnej komisie SKS

Vážení členovia SKS, Volebná komisia SKS zostavila zápisnicu z prvého kola volieb do výboru a kontrolnej komisie Slovenskej kardiologickej spoločnosti.

XXVI. Stretnutie Pracovnej skupiny invazívnej a intervenčnej kardiológie SKS

Dátum konania:  štvrtok, 13. jún 2024 až sobota, 15. jún 2024 Miesto konania:  Tatranská Lomnica

XXIX. Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti 2024, Šamorín

Dátum konania:  streda, 2. október 2024 až piatok, 4. október 2024 Miesto konania:  X-BIONIC® HOTEL Šamorín

Voľby do výboru SKS 2024 - 1. kolo

Vážení členovia Slovenskej kardiologickej spoločnosti,

Charta 70/2028

Po vyplnení nasledujúceho formulára do niekoľkých dní Vám bude mailom doručený certifikát, ktorý deklaruje zapojenie sa do projektu Charta 70/2028.

Edukačný grant SKS

Vážení členovia SKS. Dovoľujeme si Vás upozorniť na mimoriadne atraktívny edukačný grant.