Zápisnica z prvého kola volieb do výboru a kontrolnej komisie SKS

Vážení členovia SKS, Volebná komisia SKS zostavila zápisnicu z prvého kola volieb do výboru a kontrolnej komisie Slovenskej kardiologickej spoločnosti.