Kardiológia

SCORE chart

fatálna KV udalosť do 10 rokov

Predoperačné riziko ACS-NSQIP

American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program

SYNTAX II skóre

4-ročná mortalita po kardiochirurgickom zákroku alebo PKI

SYNTAX skóre

riziko kardiálnej príhody po kardiochirurgickom zákroku alebo PKI

STS skóre

30-dňová mortalita po kardiochirurgickom zákroku

DAPT

predĺženie duálnej antiagregačnej liečby pre riziko trombózy

PRECISE-DAPT

skrátenie duálnej antiagregačnej liečby pre riziko krvácania

TIMI skóre

14-dňové riziko komplikácií pri NSTEMI

Wellsové kritériá

pre pravdepodobnosť pľúcnej embólie

sPESI

zjednodušené riziko závažnosti pľúcnej embólie

PESI

riziko závažnosti pľúcnej embólie

NYHA

funkčná trieda pri srdcovom zlyhávaní

MAGGIC skóre

1- a 3-ročná mortalita pri SZ

Killip Kimball

mortalita pri IM

Hypertrofická KMP

riziko náhlej kardiálnej smrti

HAS-BLED

riziko krvácania pri AKL pri FiP

GRACE skóre

riziko smrti pri AKS

EUROSCORE II

hospitalizačná mortalita po kardiochirurgickom zákroku

Duke kritériá

pre infekčnú endokarditídu

CRUSADE

riziko krvácania po IM

CHA2DS2VASc

tromboembolické riziko pri FiP

Seattle model

mortalita pri srdcovom zlyhávaní

Echokg

Tei index

performacne index

Cardiac output

stroke volume

RVSP

systolický tlak v PK

Qp/Qs

pomer cirkulácií

iLAVI

objem ľavej predsiene

iLVmass

masa ľavej komory

PISA

mitrálna regurgitácia

MVA

mitral valve area PHT

LVEF

EF dľa Teicholza

LVEF

EF dľa Quinonesa

AVA

aorálna stenóza

EKG

Nefrológia

Glomerulárna filtrácia2

podľa vzorca CKD-EPI

Glomerulárna filtrácia

podľa vzorca CKD-EPI

Frakčná exkrécia Urey

prerenálne poškodenie pri diuretikách

Frakčná exkrécia Na

prerenálne vs. postrenálne poškodenie

Interná medicína

Výpotok

kritériá pre exsudát

Tidal volume

pri intubovanom pacientovi

Metabolický syndróm

diagnostické kritéria

Tlak - prepočet

kPa <-> mmHg <-> cmH20

Kortikoidy

prepočet

Hyponatriémia

korekcia pri hyperglykémii

Hyponatriémia

korekcia

APACHE skóre

mortalita u kriticky chorých

Gastroenterológia

Mayo skóre

aktivita ulceróznej kolitídy 

Rockall skóre

mortalita po GFS pri akútnom krvácaní

Balthazar CT skóre

mortalita pri pankreatitíde 

Crohnova choroba

disease activity index

MELD skóre

progóza cirhózy pečene po TIPPS

Child-Pugh skóre

štádium cirhózy pečene

Ascites

etiológia z portálnej hypertenzie

Neurológia

NIHSS skóre

závažnosť CMP

Dermatómy

posteriórny pohľad

Dermatómy

hlava a krk

Dermatómy

anteriórny pohľad

ABCD2

príjem na lôžko pri TIA