Edukačný grant SKS

Vážení členovia SKS. Dovoľujeme si Vás upozorniť na mimoriadne atraktívny edukačný grant. 

Cieľom je implementácia novej diagnostickej alebo liečebnej metodiky klinickej kardiológie alebo získane poznatkov/ zručností potrebných k certifikovanej pracovnej činnosti alebo špecializovanej činnosti v rámci kardiovaskulárnej medicíny.