Zápisnica z druhého kola volieb do výboru a kontrolnej komisie SKS a výborov pracovných skupín SKS

Vážení členovia SKS. Volebná komisia SKS zostavila zápisnicu z druhého kola volieb do výboru a kontrolnej komisie Slovenskej kardiologickej spoločnosti a volieb do výborov pracovných skupín Slovenskej kardiologickej spoločnosti.

ZÁPISNICU ZORAZÍTE NA TOMTO LINKU