Výsledky súťaže o najlepšiu originálnu publikáciu v Cardiology Letters v roku 2022