Humanitárna pomoc dorazila na Ukrajinu

Slovenská kardiologická spoločnosť si uvedomuje vážnosť situácie na Ukrajine a vyjadruje jej solidaritu a pomoc. Zvlášť citlivo vnímame utrpenie a ohrozenie života a zdravia civilistov, žien a detí.

Rýchlo sme zareagovali na vzniknutú situáciu, oslovili sme členov výboru SKS, členskú základňu a spojili sily na pomoc Ukrajine.

V troch etapách v celkovej sume 30 000 eur sme podporili nielen nákup liekov a zdravotníckeho materiálu, ale aj humanitárnu pomoc. Nakúpený materiál smeroval predovšetkým do nemocníc v Užhorode a Mukačeve.

Slovenská kardiologická spoločnosť ďakuje všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na „zhmotnení“ tejto pomoci, menovite združeniu Lions Club z Košíc a Spišskej katolíckej charite.

„Nech svetlo zvíťazí nad tmou“ (V. Zelenskyy)