Využitie tromboelastometrie

Riešitelia grantov SKS: 
MUDr. Matej Samoš

Využitie tromboelastometrie pri monitorovaní účinnosti antiagregačnej liečby u pacientov s akútnym STEMI