Systolický tlak v pravej komore

Riešitelia grantov SKS: 
MUDr. Peter Solík, PhD.

Systolický tlak v pravej komore – priame meranie vs. odhad podľa echokardiografie u pacientov s pľúcnou artériovou hypertenziou a pľúcnou venóznou hypertenziou