Stanovenie noriem krvného tlaku a pulzovej frekvencie

Riešitelia grantov SKS: 
RNDr. Valéria Regecová

Stanovenie noriem krvného tlaku a pulzovej frekvencie pre detskú a dorastovú populáciu na Slovensku vo vzťahu k veku a vybraným somatickým ukazovateľom