Skúmanie vplyvu melatonínu, omega-3 mastných kyselín a aliskirenu

Riešitelia grantov SKS: 
RNDr. Narcisa Tribulová, DrSc.

Skúmanie vplyvu melatonínu, omega-3 mastných kyselín a aliskirenu na myokardiálny konexin-43 a funkciu  srdca u experimentálneho potkana s KVO