Skúmanie molekulárnych mechanizmov kardioprotektívnych účinkov melatonínu a omacoru

Riešitelia grantov SKS: 
RNDr. Tamara Beňová

Skúmanie molekulárnych mechanizmov kardioprotektívnych účinkov melatonínu a omacoru pri vzniku metabolického syndrómu v experimentálnych podmienkach