Oznam

Podmienky prideľovania vedeckých grantov SKS sú v štádiu rokovania výboru SKS. O ich schválení vás budeme informovať.