Ovplyvnenie poškodenia kardiovaskulárneho systému

Riešitelia grantov SKS: 
PharmDr. Ján Klimas, PhD.

Ovplyvnenie poškodenia kardiovaskulárneho systému po antracyklíne pomocou inhibítora angiotenzín-konvertujúceho enzýmu v experimentálnych podmienkach