Nový pohľad na fibriláciu predsiení

Riešitelia grantov SKS: 
MUDr. Allan Böhm

Nový pohľad na fibriláciu predsiení z kontinuálneho monitoringu EKG a krvných vzoriek odobratých pred a po rádiofrekvenčnej ablácii predsieňovej fibrilácie (NIAGARA)