Kongestívne srdcové zlyhávanie

Riešitelia grantov SKS: 
MUDr. Katarína Cenkerová

Kongestívne srdcové zlyhávanie u pacientov so zachovanou systolickou funkciou ľavej komory. Klinické charakteristiky a porovnanie so systolickým srdcovým zlyhávaním