Klinická, cirkulačná a neurohormonálna odpoveď

Riešitelia grantov SKS: 
MUDr. Peter Lesný

Klinická, cirkulačná a neurohormonálna odpoveď na 24-hodinovú infúziu levosimendanu