Kardiovaskulárne účinky nanoenkapsulovaného simvastatínu a koenzýmu Q10

Riešitelia grantov SKS: 
Mgr. Radoslava Reháková

 Kardiovaskulárne účinky nanoenkapsulovaného simvastatínu a koenzýmu Q10 pri experimentálnej hyperlipidémii (KANASTA)