Faktory ovplyvňujúce kardiovaskulárnu výkonnosť

Riešitelia grantov SKS: 
MUDr. Jozef Kalužay, PhD.

Faktory ovplyvňujúce kardiovaskulárnu výkonnosť a aktiváciu kompenzačných mechanizmov u chorých s fibriláciou predsiení