XXVI. Stretnutie Pracovnej skupiny invazívnej a intervenčnej kardiológie SKS

Dátum konania: 
štvrtok, 13. jún 2024sobota, 15. jún 2024
Miesto konania: 
Tatranská Lomnica