Uzáver patent foramen ovale vs. medikamentózna liečba pre kryptogénnu CMP: metaanalýza randomizovaných kontrolovaných štúdií

Pridané:
14.6.2018
Autori: 
Yousif Ahmad, James P Howard, Ahran Arnold et al.
Zdroj: 
European Heart Journal
Vydanie: 
European Heart Journal, Volume 39, Issue 18, 7 May 2018, Pages 1638–1649

    Účinnosť uzáveru patent foramen ovale (PFO) pre kryptogénnu mozgovú príhodu je kontroverzná.  Súčasné odporúčania nie sú naklonené k rutinnému uzatváraniu PFO u pacientov s kryptogénnou CMP. Kolegovia z National Heart and Lung Institute Imperial College London, realizovali metaanalýzu randomizovaných kontrolovaných štúdií porovnávajúcich uzáver PFO a medikamentóznu liečbu v prevencii rekurentnej CMP u pacientov s PFO.  Systematicky preskúmali všetky štúdie, ktoré porovnávajú uzáver okluderom s medikamentóznou terapiou pre kryptogénnu mozgovú príhodu u pacientov s PFO. Primárnym endpointom účinnosti, analyzovaným na základe „intention-to-treat“, bola recidivujúca mozgová príhoda. Primárny bezpečnostný endpoint bola novovzniknutá fibrilácia predsiení. Do metaanalýzy bolo zahrnutých päť štúdií (3440 pacientov), pričom 1829 pacientov bolo randomizovaných pre uzáver a 1611 pacientov pre medikamentóznu liečbu. 

 - U všetkých pacientov uzatvorenie PFO bolo superiórne voči medikamentóznej liečbe na prevenciu CMP. 

 - Riziko fibrilácie predsiení sa významne zvýšilo pri uzávere okluderom.

 - U pacientov s veľkými skratmi bol uzáver PFO spojený s významnou redukciou výskytu CMP, zatiaľ čo u pacientov s malým skratom sa nedokázalo významné zníženie výskytu CMP.

 - Nebol žiadny efekt prítomnosti alebo neprítomnosti aneuryzmy predsieňového septa na výsledkoch.

U vybraných pacientov s kryptogénnou cievnou mozgovou príhodou je uzáver PFO lepší ako medikamentózna liečba v prevencii ďalšej cievnej príhody - to platí najmä pre pacientov so stredne veľkými až veľkými skratmi. Autori metaanalýzy odporúčajú zohľadniť tieto výsledky v guidelines.