Omega-3 mastné kyseliny a prevencia kardiovaskulárnych ochorení a rakoviny

Pridané:
7.1.2019
Autori: 
JoAnn E. Manson, M.D., Dr.P.H., Nancy R. Cook, Sc.D., I-Min Lee, M.B., B.S. et al.
Zdroj: 
New England Journal of Medicine
Vydanie: 
N Engl J Med 2019; 10.1056/NEJMoa1811403

     Vyšší príjem morských n-3 mastných kyselín (tiež nazývaných omega-3) je na základe niekoľkých pozorovacích štúdií spojený so znížením rizika kardiovaskulárnych ochorení a rakoviny. Nie je jasné, či užívanie omega-3 mastných kyselín má takéto účinky vo všeobecnej populácii s bežným rizikom uvedených ochorení.

     Bola realizovaná randomizovaná, placebom kontrolovaná štúdia (2x2 factorial design), v rámci ktorej bol v Spojených štátoch podávaný vitamín D3 (v dávke 2 000 IU denne) a omega-3 mastné kyseliny (v dávke 1 g denne) v rámci primárnej prevencie kardiovaskulárnych ochorení a rakoviny u mužov vo veku 50 rokov a starších a žien vo veku 55 rokov a starších. Primárnym cieľom boli závažné kardiovaskulárne príhody (kompozit infarktu myokardu, náhlej cievnej mozgovej príhody (NCMP), alebo smrť z kardiovaskulárnych príčin) a invazívna rakovina akéhokoľvek typu. Sekundárne ciele zahŕňali jednotlivé zložky kompozitného kardiovaskulárneho ukazovateľa, rozšírený kardiovaskulárny kompozit (vyššie uvedené plus koronárna revaskularizácia), lokalizované malignity a smrť následkom rakoviny. Hodnotená bola aj bezpečnosť. V tomto článku sú uvedené výsledky porovnávania omega-3 mastných kyselín s placebom.

     Celkovo bolo podrobených randomizácii 25 871 účastníkov štúdie vrátane 5 106 účastníkov čiernej rasy. Počas stredného sledovania 5,3 roka sa vyskytla závažná kardiovaskulárna príhoda u 386 účastníkov v skupine omega-3 a u 419 účastníkov v skupine s placebom (HR 0,92; 95 % CI 0,80 až 1,06; P = 0,24). Invazívna rakovina bola diagnostikovaná u 820 účastníkov v skupine omega-3 a u 797 účastníkov v skupine s placebom (HR 1,03; 95 % CI 0,93 až 1,13; P = 0,56). Pri analýzach kľúčových sekundárnych cieľov boli pomery rizika nasledovné: pre rozšírený kardiovaskulárny kompozit 0,93 (95 % CI 0,82 až 1,04); pre infarkt myokardu 0,72 (95 % CI 0,59 až 0,90); pre NCMP 1,04 (95 % CI 0,83 až 1,31); pre smrť z kardiovaskulárnych príčin 0,96 (95 % CI 0,76 až 1,21) a pre úmrtie na rakovinu (celkovo 341 úmrtí) 0,97 (95 % CI 0,79 až 1,20). Pri analýze úmrtia z akejkoľvek príčiny (celkovo 978 úmrtí) bol pomer rizika 1,02 (95 % CI 0,90 až 1,15). Neboli pozorované žiadne nadmerné riziká krvácania alebo iné závažné nežiaduce udalosti.

     Doplnkové užívanie omega-3 mastných kyselín neviedlo k zníženiu výskytu závažných kardiovaskulárnych príhod alebo rakoviny v porovnaní s placebom.