Charta 70/2023 - Aktuálny zoznam lekárov

Kliknutím na TENTO LINK zobrazíte aktuálny zoznam lekárov, ktorí sa zapojili do projektu Charta 70/2023 za účelom zvýšenia kvality liečby a sledovania hypertonikov.

Čo je Charta 70/2023?