Granty

Riešitelia grantov SKS Rok začatia projektuzoradiť vzostupne Názvy vedeckých projektov
MUDr. Peter Lesný 2005 Klinická, cirkulačná a neurohormonálna odpoveď
MUDr. Helena Vargová 2006 Socio-medicínske hodnotenie pacientov s ICHS
MUDr. Tibor Malacký 2006 Kombinácia parametrov srdcovej asynchrónie
MUDr. Patrik Palacka 2007 Klinická štúdia QALAPOL
PharmDr. Ján Klimas, PhD. 2007 Ovplyvnenie poškodenia kardiovaskulárneho systému
MUDr. Rudolf Gaško 2008 LDL cholesterol
MUDr. Jozef Kalužay, PhD. 2008 Faktory ovplyvňujúce kardiovaskulárnu výkonnosť
RNDr. Valéria Regecová 2008 Stanovenie noriem krvného tlaku a pulzovej frekvencie
MUDr. Peter Solík, PhD. 2009 Systolický tlak v pravej komore
MUDr. Adela Dobrovičová 2010 Význam MDCT a adrenomedulínu
RNDr. Narcisa Tribulová, DrSc. 2012 Skúmanie vplyvu melatonínu, omega-3 mastných kyselín a aliskirenu
MUDr. Matej Samoš 2012 Využitie tromboelastometrie
MUDr. Marcela Danková 2012 Využitie lipokalínu asociovaného so želatinázou neutrofilov
MUDr. Katarína Cenkerová 2012 Kongestívne srdcové zlyhávanie
RNDr. Angelika Púzserová, PhD. 2014 Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu
MUDr. Mikuláš Huňavý 2014 Prognostický význam nových biomarkerov v etiopatogenéze
MUDr. Allan Böhm 2014 Nový pohľad na fibriláciu predsiení
RNDr. Tamara Beňová 2015 Skúmanie molekulárnych mechanizmov kardioprotektívnych účinkov melatonínu a omacoru
MUDr. Marcela Danková, PhD. 2015 Využitie markerov renálneho poškodenia
MUDr. Ľudmila Farkašová, PhD. 2015 Význam vybraných nových biomarkerov
MUDr. Alexander Klabník, PhD. 2015 Selektívny skríning pacientov so srdcovým zlyhávaním
Mgr. Radoslava Reháková 2015 Kardiovaskulárne účinky nanoenkapsulovaného simvastatínu a koenzýmu Q10
Doc. PharmDr. Adriana Adameová, PhD. 2015 Štúdium nekroptózy